Český plynárenský svaz

First International Company s.r.o.

Program konference CNG - Liberec, 18. ledna 2008

 

na podporu rozvoje vyuµití stlačeného zemního plynu (CNG) v dopravě

s názvem

"Eliminace vlivu dopravy v intravilánech měst a obcí v souladu s programem ke zlep±ení kvality ovzdu±í. Podpora a rozvoj vyuµití alternativních paliv (CNG)"

Termín konání: 18. ledna 2008
Místo konání: Multimediální sál (vchod C), Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
Prezentace: 9,00- 9,30 hod.
Zahájení: 9,30 hod.
Ukončení: 16,00 hod.


1.     Zahájení - Úvodní slovo
Liberecký kraj
zástupce Libereckého kraje
2.     Pozdrav a úvaha - Zemní plyn - nevyuµité palivo v dopravě
Ministerstvo µivotního prostředí
RNDr. Martin Bursík - ministr
3.     Pozdrav a úvaha - EU - zemní plyn v dopravě ano či nikoliv
Ing. Jana Bobo±íková . poslankyně Evropského parlamentu
10:15 - 10:30 - Vývoj a podpora CNG v ČR . vliv na ovzdu±í a zdraví
Česká plynárenská unie - Ing. Jaroslav Tománek, Ing. Markéta Schauhuberová
10:30 - 11:00   coffee break
11:00 - 11:30 - Legislativa a bezpečnost v oblasti CNG
Český plynárenský svaz - p. Pavel Novák
11:30 - 11:45 - Úspory při provozu autobusů na CNG
Dopravní podnik Bratislava - top manager
11:45 - 12:00 - Podpora RWE v oblasti CNG. nákup vozidel, výstavba PS
RWE Transgas - Ing. Lubomír Kolman
12:00 - 12:30 - Podpora v rámci ROP NUTS II Severovýchod - výstavba plnících stanic CNG
Regionální rada severovýchod - Ing. Michaela Broµová
12:45 - 13:45   Oběd
14:00 - 15:00 - Provozovaní autobusů na CNG a plnících stanic pro a proti - diskuze
ČSAD Liberec - Ing.Petr Wasserbauer
ČSAD Havířov . top manager
FTL Prostějov - Ing. Jiří Hloch
DP Karlovy Vary - Ing.Pavel Bohánek
15:00 - 15:15 - Vozidla s palivem CNG - Iveco Czech Republic, a. s. . top manager
15:15- 15:30 - Vozidla s palivem CNG - SOR Libchavy, spol. s r.o. . top manager
15:30 - 15:45 - Vozidla s palivem CNG - TEDOM s.r.o. . p. Josef Jeleček
16:00 - Ukončení konference

Zvukový záznam jednotlivých příspěvků