Český plynárenský svaz

First International Company s.r.o.

Produkty

Stlačený zemní plyn (Compressed Natural Gas) má ve světě dlouhou tradici. V posledních letech se stává stále oblíbenější energií k pohonu vozidel nejen z cenového hlediska, ale také z ekologického a bezpečnostního. Zásoby zemního plynu se podle Mezinárodní plynárenské unie odhadují na 170 let.

V oblasti plnících stanic CNG zajišťujeme zejména:
  • Posouzení dostupných plynovodů v dané lokalitě a navržení odpovídající varianty plnící stanice CNG a to zejména s důrazem na dostatečné zásobení zemním plynem a ekonomičnost provozu.
  • Zpracování kompletní projektové dokumentace pro výstavbu plnící stanice CNG včetně inženýrské činnosti.
  • Zajištění kompletní dodávky plnící stanice včetně dálkových přenosů, plynovodů, přípojek, elektroinstalací a sledování provozu plnící stanice.
  • Sledování případných poruch a jejich hlášení o nich zasíláme přes „modem“ přímo na centrální pult servisního střediska v ČR a zároveň k výrobci kompresorů v Itálii. Poruchy jsou řešeny okamžitým servisním zásahem.
  • Servis, opravy a rekonstrukce plnících stanic CNG včetně zajištění havarijní služby.
  • Proškolení údržby plnících stanic CNG.
  • Zajištění financování výstavby plnících stanic CNG, včetně možnosti splácení z výnosů z prodeje zemního plynu.

Další oblastí naší činnosti, kterou zajišťujeme pro naše zákazníky, jsou přestavby nákladních vozidel a autobusů na pohon se stlačeným zemním plynem CNG. Zajistíme pro Vás posouzení technického stavu automobilu či autobusu a jejich případnou komplexní opravu zároveň s montáží pohonu CNG.

Zprostředkujeme finanční příspěvek ve výši 200.000,- Kč od společnosti RWE Transgas, a.s. na každý přestavěný autobus.

Přestavba na CNG přináší řadu pozitiv v ekonomické oblasti, především úsporu pohonných hmot až o 40 %. Životnost motoru se prodlouží o jednu polovinu (při dodržování předepsané údržby).