Český plynárenský svaz

First International Company s.r.o.

Produkty > Přestavby vozidel

Přestavby nákladních vozidel a autobusů

Zajišťujeme přestavby autobusů a nákladních automobilů na pohon stlačeným zemním plynem - CNG včetně zapsání změn a příslušné dokumentace.

  • posouzení technického stavu automobilu či autobusu a jejich případnou komplexní opravu zároveň s montáží pohonu CNG
  • způsob financování přestavby včetně případné opravy

Na přestavbu autobusu zajistíme příspěvek ve výši 200.000,- Kč na každý přestavěný autobus.

Na pohon CNG přestavujeme zejména autobusy KAROSA řady 700 a 900 a komunální vozidla.

Přestavba na CNG přináší řadu pozitiv.

  • Ekonomická úspornost provozu - dle Vámi zadaných údajů a požadavků vypočteme úspory a návratnost investovaných finančních prostředků. Náklady na pohonné hmoty se sníží v průměru o 40%.
  • Prodlouží se lhůty výměn olejů (dle použitého oleje).

Životnost motoru se prodlouží o jednu polovinu (při dodržování předepsané údržby).