Český plynárenský svaz

First International Company s.r.o.

Profil společnosti

STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTÍ

Společnost CNG realizační cz, s.r.o., je společnost poskytující komplexní služby v oboru plynárenství. Tým pracovníků společnosti je složen ze zkušených odborníků, kteří dlouhodobě působí v plynárenském oboru. Realizuje zakázky zejména v oblasti regulace a rozvodů zemního plynu, ale i vodovodů a kanalizací. V oblasti plynárenství se společnost zabývá zejména výstavbou NTL, STL, VTL a VVTL plynovodů, včetně jejich rekonstrukce. Zabezpečuje výrobu, montáže a rekonstrukce regulačních stanic plynu bez omezení výkonu, včetně pravidelných prohlídek, oprav a revizí regulačních stanic plynu a plynovodů. Její náplní práce jsou i činnosti na plynovodech bez omezení provozu, na STL a NTL plynovodech s uzavíracím systémem a vrtací soupravou H-A-S. Další činností jsou i návrhy, projekce a realizace plnících stanic CNG do motorových vozidel včetně zajištění servisu a oprav.

Společnost KonekTel, a.s., je největším distributorem produktů firmy Motorola Inc. na území ČR a SR. Společnost KonekTel, a.s. realizuje zakázky v oblasti měření, regulace a průmyslové automatizace včetně propojení přenosu dat na servisní středisko. V tomto oboru se opírá o pracovníky, kteří mají bohaté zkušenosti z různých odvětví průmyslu. Jsou to zejména plynárenství, energetika, potravinářství, teplárenství, vodárenství, papírenský průmysl a chemický průmysl.

V oblasti plynárenství se společnost KonekTel, a.s. zabývá především projektováním elektrických zařízení v oborech slaboproudu i silnoproudu se zaměřením na zařízení umístěných v zóně s nebezpečím výbuchu a dodávkami přístrojů a zařízení. V minulosti tato společnost zpracovala několik desítek projektů VVTL předávacích stanic plynu, VTL regulačních stanic plynu; rovněž také projekty pro převod velkých dieselagregátů na duální palivo - zemní plyn/nafta. Společnost KonekTel je i garantem profinancování projektů.