Český plynárenský svaz

First International Company s.r.o.

Produkty > Průmyslové plničky

Rozšíření plnící stanice CNG v ČSAD Liberec

Jedná se o doplnění kompresoru do stávající budovy PS - CNG a s tím spojené úpravy v níže uvedené specifikaci. Doplněním druhého kompresoru dojde k odstranění výpadků v provozu stávající PS - CNG a ke zvýšení jejího plnícího výkonu. S doplněním druhého kompresoru bude nutné provést příslušné úpravy pro napojení elektro přípojky a plynovodu s obchodním měřením. Na základě zjištěného skutečného stavu přípojek plynu a elektro jsou nutné úpravy na těchto sítích dle specifikace dodávky stavby.

Specifikace dodávky:

  1. Vybudování elektro přípojky pro nově osazený kompresor.
  2. Z důvodu navýšení odběru plynu po zprovoznění dalšího CNG kompresoru nebude stávající přípojka DN 50 kapacitně vyhovovat a je nutná její rekonstrukce se zvětšením na DN 100 v délce cca 10 m.
  3. Stávající obchodní měření osazené v plechové skříni nebude kapacitně vyhovovat a proto je nutná jeho rekonstrukce součastně s přípojkou plynu.
  4. Dodávka kompresoru SAFE typ ST75F4-1M90-EM od firmy SAFE včetně chlazení a řídícího systému.
    Součástí dodávky bude i systém, který bude sledovat provozní hodnoty kompresoru a pomocí DPD je bude přenášet do výrobního závodu a dispečink servisní organizace v ČR s možností drobných zásahů do provozu kompresoru.
  5. Provedení PD na uvedené práce včetně projednání s dodavateli energií a příslušným SÚ.

Základní technická data:

výkon kompresoru350 m3/h
příkon75 kW
tlak220 bar