Český plynárenský svaz

First International Company s.r.o.

Vítejte na webových stránkách konsorcia CNG realizační

Konsorcium CNG realizační zajišťuje komplexní dodávky CNG technologií a to zejména ve výstavbě plnících stanic CNG, ale i přestaveb nákladních vozidel a autobusů na tento pohon.

V oblasti plnících stanic CNG zajišťujeme vše vlastní výrobní a projekční složkou.

Svým obchodním obratem ve výši 0,5 miliardy Kč za rok 2005 se toto konsorcium zařadilo mezi významné dodavatele v plynárenském průmyslu v České republice.

Konsorcium CNG realizační je složeno ze společností CNG realizační cz, s.r.o., KonekTel, a.s. a bylo založeno za účelem ucelené nabídky realizací v oblasti technologií CNG.


Konsorcium CNG realizační splňuje veškerá oprávnění pro dodávky plnících stanic a požadavky normy ISO 9001:2000 a ISO 14001.LNG Kryogenní čerpadlo

Od 1.7.2021 byl zahájen projekt EU s názvem "LNG Kryogenní čerpadlo" reg. číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_275/0021583.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem projektu je vývoj vysokotlakého kryogenního čerpadlo na LNG (Liquefied natural gas). V rámci projektu bude probíhat vývoj vlastního čerpadla na LNG. Jedná se o nový typ čerpadla, který bude unikátní z hlediska několika parametrů. Ve srovnání s čerpadly světových výrobců bude mít menší rozměry a nižší energetickou náročnost na provoz. Mimoto dojde ke stoprocentnímu využití provozu elektromotoru čerpadla. Dalším značným přínosem a zároveň konkurenční výhodou bude výrobní cena oproti konkurenčním výrobcům.
Konference CNG - Liberec, 18. ledna 2008